پیمان فخاریان

گیومه (قطعاتی برای گیتار کلاسیک)

کلاسیک
(0 )

13,000 تومان
1 رمانزا 02:23 5 700 تومان
2 تنهای منظره 03:49 3 700 تومان
3 نامه شماره ی 9 03:37 2 700 تومان
4 نامه شماره ی 8 03:28 2 700 تومان
5 رویا شماره ی 5 02:14 1 700 تومان
6 رویا شماره ی 6 02:14 2 700 تومان
7 سرگردانی شماره 3 02:26 1 700 تومان
8 نامه شماره ی 15 02:39 1 700 تومان
9 نامه شماره ی 10 02:04 1 700 تومان
10 نامه شماره ی 6 02:46 1 700 تومان
11 نامه شماره ی 12 02:49 1 700 تومان
12 آبی 02:20 1 700 تومان
13 سفید 03:06 1 700 تومان
14 رویا شماره ی 4 02:22 1 700 تومان
15 نامه شماره ی 11 03:51 1 700 تومان
16 نامه شماره ی 1 02:08 1 700 تومان
17 سرگردانی شماره ی 1 02:53 0 700 تومان
18 رویا شماره ی 1 02:03 0 700 تومان
19 مینیاتور شماره ی 3 01:26 0 700 تومان
20 مینیاتور شماره ی 4 01:31 0 700 تومان
21 یک ایده 02:33 0 700 تومان
برای گوش دادن به این موزیک برنامه MyApps را دانلود نمایید
MusicCover profileImage
1
2
3
4
5
0
0رای

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.
album art
This text will be replaced with a player.