1 یا رسول الله سلام علیک 05:34 6 900 تومان
2 جیژنی مه و لودی پیغه مبه رمانه (جشن مولودی) 05:34 2 900 تومان
3 گه ردو گه ردانه (زیارت یار) 04:14 4 900 تومان
4 مه و لانا (مولانا) 04:58 2 900 تومان
5 لا اله الاّ الله 02:55 3 900 تومان
برای گوش دادن به این موزیک برنامه MyApps را دانلود نمایید
album art
This text will be replaced with a player.