1 عشق تو 03:12 72 899 تومان
2 در سلسله 02:34 38 899 تومان
3 در دل 03:36 25 899 تومان
4 عاشق کیست 04:47 36 899 تومان
5 خرقه خون آلود 02:02 37 899 تومان
6 آفتاب 03:04 23 899 تومان
7 اینترلود 01:14 10 899 تومان
8 عاشق 02:56 8 899 تومان
9 امید وصال 05:51 10 899 تومان
10 گفتگو 02:58 6 899 تومان
11 ای عشق 02:53 8 899 تومان
12 خاک 02:49 10 899 تومان
13 باده شرق 04:05 6 899 تومان
برای گوش دادن به این موزیک برنامه MyApps را دانلود نمایید
MusicCover profileImage
1
2
3
4
5
0
0رای

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.
album art
This text will be replaced with a player.