سنتی | مظفر شفیعی

سر مست

4,000 تومان (0 )
# عنوان
1 آواز راست پنجگاه 09:50 0 500 تومان
2 آواز همایون 06:37 0 500 تومان
3 تصنیف راست پنجگاه 04:12 0 500 تومان
4 رنگ راست پنجگاه 02:54 0 500 تومان
5 مقدمه نوروز 01:27 0 500 تومان
6 پیش درآمد راست پنجگاه 04:30 1 500 تومان
7 آواز بیداد و فرود 06:37 0 500 تومان
8 تصنیف بیداد 03:26 0 500 تومان
9 پنجگاه و شور 08:56 0 500 تومان
10 چهارمضراب 02:54 0 500 تومان

اطلاعات

ناشر
موسسه فرهنگی و هنری آوای مهربانی
آوای مهربانی
خواننده
مظفر شفیعی
ژانر
سنتی
سال انتشار
0
کد مجوز
6601
کد کتابخانه ملی
13421 و

مشابه

MusicCover profileImage

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.