1 دریا دریا (بندری) 03:27 0 700 تومان
2 بری باخ (آذری) 02:38 0 700 تومان
3 گل ونوشه (کردی - سنندج) 08:27 1 700 تومان
4 می جوه یار (گیلکی) 02:33 1 700 تومان
5 بارو بارون (لری) 03:28 0 700 تومان
6 هیداد و بیداد (کردی - کرمانشاهی) 02:52 0 700 تومان
7 گول گلده (ترکی) 02:39 0 700 تومان
8 میخانه (عربی - خوزستان) 03:33 0 700 تومان
9 کتانه (کردی - بوکان) 03:06 0 700 تومان
10 بی همگان (فارسی - پایتخت) 03:26 0 700 تومان
11 شعر ترانگیز (فارسی - پایتخت) 03:06 0 700 تومان
برای گوش دادن به این موزیک برنامه MyApps را دانلود نمایید
MusicCover profileImage
1
2
3
4
5
0
0رای

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.
album art
This text will be replaced with a player.