1 دردشت،آواز با نی 05:20 19 600 تومان
2 ارغوان 05:20 14 600 تومان
3 درآمد و چهار مضراب دشتی 05:20 7 600 تومان
4 آواز دشتی 05:20 7 600 تومان
5 قدیمی دلشکسته 05:20 5 600 تومان
6 تکنوازی تار 05:20 0 600 تومان
7 تکنوازی تنبک و چهار مضراب عشاق 05:20 2 600 تومان
8 آواز عشاق همراه با تار 05:20 4 600 تومان
9 زندان پستی،چهار مضراب دشتی 05:20 5 600 تومان
10 آواز شور همراه با تار 05:20 3 600 تومان
11 همراز 05:20 3 600 تومان
برای گوش دادن به این موزیک برنامه MyApps را دانلود نمایید

پیشنهاد شده

MusicCover profileImage
1
2
3
4
5
0
0رای

نظرات

اطلاعاتی برای نمایش موجود نمی باشد.
album art
This text will be replaced with a player.