ناشر: ایران گام

تب پاپ | محمد بابایی 2,000 تومان
زلف سنتی | مسعود جاهد 7,000 تومان
لرزش پاپ | حسین توکلی 2,000 تومان
وطن سنتی | سالار عقیلی 7,000 تومان
ماه سرخ تلفیقی | مورضا 7,000 تومان
توهم پاپ | نیما مسیحا 2,000 تومان
هشت پاپ | حامی 2,000 تومان
ژاکت پاپ | محسن چاوشی 2,000 تومان
شایعه پاپ | نادر مسچی 2,000 تومان