رژیم طلایی فیلم 1,000 تومان
گلادیاتور اکشن 500 تومان
مستر بین کمدی
هنکاک فانتزی 1,000 تومان
hush  ترسناک 1,000 تومان
باب اسفنجی انیمیشن
روز شغال فیلم 1,000 تومان
اتاق درام 2,000 تومان
layer cake  جنایی 1,000 تومان